- Divlje i domaće životinje | Dečiji snovi ,Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Učimo životinje

Životinje su živa bića koja mogu samostalno da se kreću, hrane se drugim životinjskim ili biljnim organizmima, dišu, rađaju se i razmnožavaju. Na Zemlji živi više od milion i po vrsta životinja. One se međusobno razlikuju. Jedne žive u vodi, druge na kopnu, a neke i u vodi i na kopnu. Razlikuju se po izgledu i građi tela, načinu kretanja, dužini života, oglašavanju,... O nekim životinjama brinu ljudi (hrane ih i obezbeđuju im sklonište), a ostale se brinu same o sebi i svom potomstvu.
U zavisnosti od toga gde žive, životinje se mogu podeliti na: domaće i divlje.

DOMAĆE ŽIVOTINJE

Domaće životinje su one koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode. Nastale su pripitomljavanjem nekog njihovog „divljeg pretka“. Prvo su pripitomljavane životinje koje pasu i koje žive u krdima (kao što su koze, ovce, krave i konji), jer je njih bilo lako hraniti. Gajene su zbog ishrane, vuče i obrade zemljišta. Grana poljoprivrede koja se bavi uzgajanjem domaćih životinja, zove se stočarstvo.

Životinja sa farme(sela) - Kokoška
Kokoška
Životinja sa farme(sela) - Patka
Patka
Životinja sa farme(sela) - Prase
Prase
Životinja sa farme(sela) - Krava
Krava
Životinja sa farme(sela) - Ćurka
Ćurka
Životinja sa farme(sela) - Koza
Koza
Životinja sa farme(sela) - Magarac
Magarac
Životinja sa farme(sela) - Pas
Pas
Životinja sa farme(sela) - Mačka
Mačka
Životinja sa farme(sela) - Konj
Konj
Životinja sa farme(sela) - Ovca
Ovca
Životinja sa farme(sela) - Guska
Guska

ŽIVOTINJE KOJE ŽIVE U ŠUMI

Šuma je prirodno stanište mnogobrojnih životinja. Ona je njihov dom, skrovište, mesto gde se hrane ili rađaju svoje mladunce.
Divlje životinje koje žive u šumi, nazivaju se šumske životinje. Slobodno žive u prirodi i o njima se čovek ne brine i ne uzgaja ih. U zavisnosti od toga čime se hrane, šumske životinje mogu se podeliti na: biljojede, mesojede i svaštojede. Neke od šumskih životinja su: lisica, vuk, medved, jelen, veverica, jež, sova, divlja svinja, zec,...

Šumska životinja - Lisica
Lisica
Šumska životinja - Zec
Zec
Šumska životinja - Sova
Sova
Šumska životinja - Jelen
Jelen
Šumska životinja - Jež
Jež
Šumska životinja - Veverica
Veverica
Šumska životinja - Medved
Medved
Šumska životinja - Detlić
Detlić
Šumska životinja - Divlja svinja
Divlja svinja
Šumska životinja - Vuk
Vuk
Šumska životinja - Zmija
Zmija
Šumska životinja - Kornjača
Kornjača
Šumska životinja - Jazavac
Jazavac
Šumska životinja - Krtica
Krtica

ŽIVOTINJE KOJE ŽIVE U DŽUNGLI

Divljina je predeo u kojem žive divlje zveri i gde čovek retko zalazi. Afrika je poznata po svom divljem svetu. Ona je dom najveće kopnene životinje, afričkog slona, kao i velikog majmuna i mnogih drugih različitih vrsta. Pa da ih bolje upoznamo...

Životinja iz džungle - Žirafa
Žirafa
Životinja iz džungle - Zebra
Zebra
Životinja iz džungle - Nosorog
Nosorog
Životinja iz džungle - Lav
Lav
Životinja iz džungle - Majmun
Majmun
Životinja iz džungle - Slon
Slon
Životinja iz džungle - Krokodil
Krokodil
Životinja iz džungle - Antilopa
Antilopa
Životinja iz džungle - Papagaj
Papagaj
Životinja iz džungle - Flamingo
Flamingo
Životinja iz džungle - Gepard
Gepard
Životinja iz džungle - Nilski konj
Nilski konj
Životinja iz džungle - Noj
Noj
Životinja iz džungle - Lemur
Lemur
Životinja iz džungle - Tigar
Tigar