Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Učimo boje

Deco, hajde da naučimo boje!
Odaberite jednu od olovaka, kliknite na nju, poslušajte i pogledajte!

Boje su svuda oko nas. Okruženi smo bojama od samog rođenja. One su deo naše svakodnevnice i bez njih svet ne bi mogao normalno da funkcioniše. Boje nam pomažu da u svakodnevnim situacijama prepoznamo npr. da li su jagode sazrele, da li je lišće ozelenelo,...
Boje se mogu podeliti na: osnovne (primarne), izvedene (sekundarne) i tercijarne. Postoje tri osnovne boje. To su: plava, žuta i crvena. Sve ostale boje (sekundarne i tercijarne), dobijaju se mešanjem osnovnih boja. Na primer zelenu boju ćemo dobiti kada se pomešaju plava i žuta, narandžastu mešanjem crvene i žute, a ljubičastu kada pomešamo plavu i crvenu.

Učimo kroz igru!