Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Basne


BASNE

Basne su sažete kratke priče u kojoj su glavni likovi životinje ili biljke.

U basnama životinje imaju ljudske osobine, govore kao ljudi, ponašaju se kao oni, oslikavaju odnose među njima.

Svaka basna ima neku pouku. Ukazuje nam na neke dobre ili loše ljudske osobine, prikazane kroz likove životinja. Lisica je na primer lukava i prepredena, zec plašljliv, vuk zao i krvoločan, lav snažan i nezavistan,...
Basna na zanimljiv način upućuje decu na to kako treba da se ponašaju, šta je dobro a šta loše. Upoznaje ih sa ljudskim vrlinama, manama i slabostima.

Najpoznatiji svetski basnopisci su Ezop, Jan de la Fonten i Ivan Andrejevič Krilov, a kod nas je to Dositej Obradović.