Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Učimo brojeve


 • Broj jedan - 1

  JEDAN

 • Broj dva - 2

  DVA

 • Broj tri - 3

  TRI

 • Broj četiri - 4

  ČETIRI

 • Broj pet - 5

  PET

 • Broj šest - 6

  ŠEST

 • Broj sedam - 7

  SEDAM

 • Broj osam - 8

  OSAM

 • Broj devet - 9

  DEVET

 • Broj deset - 10

  DESET

 • Broj jedanaest - 11

  JEDANAEST

 • Broj dvanaest - 12

  DVANAEST

 • Broj trinaest - 13

  TRINAEST

 • Broj četrnaest - 14

  ČETRNAEST

 • Broj petnaest - 15

  PETNAEST

 • Broj šesnaest - 16

  ŠESNAEST

 • Broj sedamnaest - 17

  SEDAMNAEST

 • Broj osamnaest - 18

  OSAMNAEST

 • Broj devetnaest - 19

  DEVETNAEST

 • Broj dvadeset - 20

  DVADESET


Broj je jedan od osnovnih pojmova u matematici. To je pojam koji koristimo za opis količine. On nam pokazuje koliko ima nečega.
U krugu se nalazi broj i njegov naziv! Klikni na strelicu i pogledaj koji je broj sledeći u nizu!
Jednostavan interaktivni način učenja brojeva od jedan do deset, prilagođen deci u najranijem dobu!
Pritisni taster i zabava počinje! Hajde da naučimo da brojimo!


Učimo kroz igru!

VESELA MATEMATIKA

1 - JEDNOG dana
2 - u DVA sata
3 - TRI su miša mala
4 - ČETVRTOGA vukla
5 - do PETOGA sprata
6 - ŠESTI miš je stao
7 - i SEDMOGA zvao
8 - da u OSAM sati
9 - u DEVETOJ rupi
10 - DESETOG miša pokupi.

Dalibor Pilić