Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Flamingo

Životinja - Flamingo

Ja sam flamingo. Imam prepoznatljivo ružičasto perje, tanke noge, dug i vrlo savitljiv vrat. Kljun mi je neobično savijen. Njime iz vode ili mulja, uzimam hranu.

Živim u Africi, Aziji, Americi i Južnoj Evropi.

Hranim se sićušnim račićima, larvama insekata i modrozelenim algama.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...