Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Gepard

Životinja - Gepard

Ja sam gepard, najbrža kopnena životinja. Živim u Africi. Imam vitko telo sa dugim nogama. Krzno mi je tamno sa malim, okruglim crnim tačkama.

Mogu da budem težak između 120 i 300 kilograma.

Lovim pre svega noću, a hranim se jednom ili dva puta u toku nedelju dana.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...