Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Nilski konj

Životinja - Nilski konj

Ja sam nilski konj. Živim u Africi. Imam ogromnu glavu, velika usta, male oči i uši.

Imam debelu kožu, kratke noge i rep. Težak sam i više od 4 tone.

Veći deo dana provodim u vodi koju veoma volim. Dobar sam plivač.

Hranim se isključivo biljkama mogu da pojedem i do 50 kilograma na dan. Društvena sam životinja što znači da volim živim u grupama.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...