Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Papagaj

Životinja - Papagaj

Ja sam papagaj, ptica letačica koja živi na drveću. Celo telo mi je prekriveno perjem upadljive boje.

Imam jak zakrivljen kljun, kratke noge, jako savijene kandže.

Hranim se semenom, orasima, voćem, izdancima i drugom biljnom hranom. Neke vrste se hrane insektima i malim životinjama.

Moji mladunci se legu iz jaja goli, bez perja i slepi.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...