Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Jež

Životinja - Jež

Ja sam ljupki, mali sisar, prepoznatljiv po bodljama koje me štite od većih životinja. Kada osetim da sam u opasnosti, vešto se sklupčam u bodljikavu lopticu i tako sakrijem svoje nezaštićene delove tela (glavu, noge i rep).

Živim na livadama, pašnjacima i u šumama, a ponekad me možeš videti i u gradu, na zelenim površinama.
Danju se krijem, a noću idem u lov.

Hranim se brojnim beskičmenjacima, kao što su gliste, puževi, pauci i insekti, a povremeno i malim kičmenjacima - žabama, gušterima, zmijama, ptičjim jajima, krticama i miševima. Volim i semenke i voće.

Životinje kojih se najviše bojim su lisica, jazavac i pas.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...