Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Jelen

Životinja - Jelen

Ja sam jelen, šumska životinja. Poznat sam po svojim rogovima i brzini. Imam vitko telo i visoke snažne noge koje mi omogućavaju da dugo trčim.

Telo mi je prekriveno dlakom koja je slična boji šume, pa lako mogu da se sakrijem od neprijatelja. Živim u krdima.

Hranim se biljem: senom, kukuruzom, svežom travom, lišćem, žirom, korom drveća,...

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...