Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Sova

Životinja - Sova

Ja sam sova, ptica grabljivica. Živim u šumi, na drvetu.

Mogu da letim. Imam krupne oči, odličan noćni vid i dobar sluh. Telo mi je prekriveno perjem.

Danju uglavnom spavam ili odmaram, a onda lovim noću. U tome mi pomaže moja pretežno siva boja i skoro nečujan let.

Hranim se uglavnom sitnim životinjicama, miševima, pticama i insektima.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...