Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Zec

Životinja - Zec

Ja sam zeka, živim u šumi. Poznat sam po dugačkim ušima zahvaljujući kojima odlično čujem. Imam kratak repić i dugačke zadnje noge pa mogu brzo da trčim.

Telo mi je prekriveno dlakom koja je slična boji okoline pa me je teško primetiti.

Hranim se isključivo biljkama i to raznim travama, žitaricama, mladom korom, a naročito volim kupus.

Plašljiv sam pa bežim i na najmanji šum.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...