Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Lisica

Životinja - Lisica

Ja sam šumska životinja. Telo mi je prekriveno krznom crvenosmeđe boje, a stomak mi je beo. Imam dugačak rep, odličan vid i oštar sluh.

Najaktivnija sam noću kada lovim plen. Krećem se gotovo nečujno. Hranim se sitnim životinjama, miševima, mladim zečevima, pticama, jajima i bobičastim voćem.

Kažu da sam lukava, a ti pročitaj ove basne pa proceni sam.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...