Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Kokoška

Životinja - Kokoška

Ja sam kokoška - domaća životinja. Deca me zovu koka. Imam žut kljun i crvenu krestu. Telo mi je pokriveno perjem pa spadam u pernate životinje.

Hranim se pšenicom, kukuruzom, raznim biljkama, crvićima i insektima.

Moje mladunče zove se pile, a mužjak petao.

Ljudi me gaje jer im dajem jaja, meso i perje. Jaja su veoma zdrava i jako važna za rast i razvoj dece.

Uglavnom živim u kokošinjcima. Oglašavam se kokodakanjem.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...