Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Tele

Životinja - Tele

Ja sam tele, domaća životinja. Telo mi je pokriveno kratkom i mekom dlakom bele, braon ili crne boje.

Ja sam biljojed i hranim se travom, detelinom, senom.

Moja mama se zove krava, a tata bik.

Živim u štali, a oglašavam se mukanjem.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...