Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Bik

Životinja - Bik

Ja sam bik, domaća životinja. Velika sam i snažna životinja.
Telo mi je prekriveno kratkom dlakom. Na glavi mi se nalaze rogovi koje u opasnosti koristim za odbranu ili napad.

Moje mladunče se zove tele, a ženka krava.

Živim u štali, a najviše me koriste za vuču i nošenje tereta.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...