Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Zmija

Životinja - Zmija

Ja sam zmija koja živi u šumi. Gmizavac sam. Nemam noge pa se krećem talasastim vijuganjem tela. Telo mi je prekriveno je krljuštima. Imam dobro razvijeno čulo mirisa.

Ja sam mesojed. Hranim se gušterima, drugim zmijama, glodarima i drugim manjim sisarima, pticama, jajima, ribom, puževima, insektima.

Mnoge zmije su bezopasne, ali ima i onih koje su otrovne, pa kada nas vidiš, bolje nas zaobiđi ili nas pusti mirno da prođemo.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...