Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Kornjača

Životinja - Kornjača

Ja sam šumska kornjača. Telo mi je prekriveno oklopom u koji se uvlačim čim osetim opasnost. Imam kratke i zdepaste noge. Vidim jako dobro, i imam odlično razvijeno čulo mirisa.

Hranim se raznim zeljastim biljkama, ali i puževima, insektima i crvima. Vodu pijem retko ali mnogo i odjednom.

Volim toplotu i rado se sunčam. Zimu provodim u rupi koju kopam prednjim nogama i u kojoj ostajem do proleća. Kornjače mogu da žive vrlo dugo. Neke vrste sa područja Galapagosa mogu da žive i više od 200 godina.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...