Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Jazavac

Životinja - Jazavac

Ja sam šumska životinja. Živim u jazbinama ispod zemlje koje sam kopam snažnim, savijenim kandžama. Pretežno sam noćna životinja, imam loš vid, ali odlično razvijeno čulo mirisa.
Imam zdepasto, snažno telo, debeo vrat i dugačku glava na kojoj je njuška kao rilica, sitne oči, kratak dlakav rep i gusto grubo krzno.

Spadam u grupu svaštojeda. Volim sve, od korenja, šumskih plodova, opalog voća i povrća, kukuruza do mladih zečeva, miševa, insekata, larvi i puževa. Tokom zime ulazim u neku vrstu zimskog sna, koji povremeno prekidam zbog uzimanja hrane ili vode.

Pokreti su mi polaki i tromi. Ni kada najbrže trčim, ne krećem se brzo. Imam roktav glas koji podseća na svinju.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...