Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Žirafa

Životinja - Žirafa

Ja sam žirafa, dobroćudna životinja iz Afrike. Najviša sam od svih kopnenih životinja.

Krzno mi je prošarano tamnim pegama koje se ističu prema svetlijoj osnovnoj boji. Imam odličan vid.

Moj vrat je dugačak i do 2-2,5m. Pomoću njega mogu da dohvatim lišće sa gornjih grana drveća, koje druge brstilice ne mogu da dohvate.Hranim se lišćem i granjem drveta mimoze i akacije.

Žirafe su i životinje koje imaju najveće srce - veće čak i od slona ili kita.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...