Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Lemur

Životinja - Lemur

Ja sam lemur. Živim na Madagaskaru. Imam izduženu njušku i krupne oči. Krzno mi je mekano, a rep veoma dug.

Spretno se verem po drveću.

Ja sam noćna životinja i uglavnom živim na stablima. Lako skačem sa krošnje na krošnju.

Mi lemuri živimo u grupama

Pretežno sam biljojed. Hranim se cvetovima, voćem, lišćem, ali ponekad pojedem i nekog insekta ili ptičje jaje.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...