Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Zebra

Životinja - Zebra

Ja sam životinja koja pripada porodici konja. Živim u savanama u centralnoj i južnoj Africi. Prepoznatljiva sam po crno-belim prugama.
Imam odlično čulo vida, mirisa i sluha.

Hranim se travom, lišćem i šibljem.

Moje mladunče se ove ždrebe.

Živim u manjim krdima. Najviše se plašim lavova i pegavih hijena.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...