Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Slon

Životinja - Slon

Ja sam slon. Živim u Africi i Aziji u džungli.

Imam surlu, velike uši i dugačke kljove.

Surla mi služi za hranjenje, pijenje, borbu i komunikaciju. za branje biljaka, od kikirikija do drveća. Najveća sam kopnena životinja.

Biljojed sam, hranim se raznim travama i lišćem ali jako volim i kikiriki..

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...