Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Krokodil

Životinja - Krokodil

Ja sam krokodil, opasna divlja životinja. Živim u većim rekama i jezerima.
Mesojed sam. Imam velike jake čeljusti koje mi pomažu da lakše savladam plen.

Ličim na guštera ali sam mnogo veći i opasniji od njega. Obično sam zelene boje.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
a



DOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...