Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Medved

Životinja - Medved

Ja sam krupna šumska životinja. Telo mi je prekriveno gustom dlakom koja se naziva krzno. Imam vrlo kratak rep. Vid mi je slab ali zato imam odlično čulo mirisa i sluha. Dobro plivam i trčim.

Celu zimu prespavam u svojoj pećini, a moje gusto, debelo krzno me štiti od hladnoće.

Ja sam svaštojed. Uglavnom se hranim biljnom hranom, ali i ribama, insektima i raznim sitnim životinjama. Jako volim med.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...