Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Detlić

Životinja - Detlić

Ja sam detlić, šumska ptica. Živim uglavnom na drveću pa su mi zbog toga noge kratke sa dugačkim prstima i oštrim kandžama.

Imam prav i jak kljun koji mi služi za izvlačenje hrane iz drveta ili za pravljenje rupe u stablu kada pravim gnezdo.

Hranim se insektima, larvama, crvićima, voćem i orasima. Najveći prirodni neprijatelj su mi sve životinje iz porodice mačaka i zmije.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...