Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Magarac

Životinja - Magarac

Ja sam magarac. Ličim na konja, ali sam prepoznatljiv po svojim dugačkim ušima. Telo mi je prekriveno kratkom dlakom. Kažu da sam trom i spor, ali sam zato veoma izdržljiv.

Hranim se senom ili svežom travom, i ne treba mi mnogo hrane.

Moje mladunče je magarence, a ženka magarica.

Uglavnom me koriste za vuču kada idu na velike razdaljine, jer mogu dugo da izdržim bez hrane i vode. Oglašavam se njakanjem.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...