Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Koza

Životinja - Koza

Ja sam koza, veoma brza i spretna domaća životinja. Telo mi je pokriveno gustom, dugom, belom dlakom, a na glavi imam male rogove.

Hranim se skoro svim tipovima rastinja, ali najviše volim grmlje i šiblje.

Moje mladunče se zove jare, a mužjak jarac.

Ljudi me uzgajaju zbog mesa, mleka, kože i dlake.

Oglašavam se meketanjem. Najprijatnije se osećam u planinskim i krševitim krajevima.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...