Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Tigar

Životinja - Tigar

Ja sam tigar, najveća živa mačka na svetu. Živim u Aziji. Moje krzno je narandžasto-smeđe boje sa crnim prugama.Svaki tigar ima svoju karakterističnu šaru.

Mogu da budem težak između 120 i 300 kilograma.

Lovim pre svega noću, a hranim se jednom ili dva puta u toku nedelju dana.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...