Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Pile

Životinja - Pile

Ja sam pile, pernata domaća životinja.

Moja mama se zove kokoška.

Moj tata je petao.

Izležem se iz jajeta na kojem moja mama leži 21 dan i greje ga. Kada je vreme, razbijem koru jajeta i izađem.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...