Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Petao

Životinja - Petao

Ja sam petao, pernata domaća životinja.

Moja ženka se zove kokoška. Veći sam i teži od nje, a na glavi imam veću krestu. Moje mladunče je pile.

Volim da kukuričem rano ujutru i u sumrak. Kukurikanjem označavam svoju teritoriju. Gospodar sam čitaog kokošinjca.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...