Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Životinja - Kobila

Životinja - Kobila

Ja sam kobila, domaća životinja.

Moje mladunče se zove ždrebe, a mužjak konj. Svoje ždrebe nosim punih 11 meseci.

Volim da jedem samo biljnu hranu - svežu i suvu travu, zob, ovas, kukuruz, ječam.

Živim u štali.

PRETHODNA ŽIVOTINJASLEDEĆA ŽIVOTINJA
aDOMAĆE ŽIVOTINJE


Domaćima nazivamo one životinje koje čovek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovekom jer su zaštićene u borbi za opstanak.

Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je ispuniti tri uslova. Prvi uslov je da životinja poseduje osobine koje su čoveku korisne, drugi da je privržena i poslušna čoveku i treći da se jedinke redovno razmnožavaju pod čovekovim nadzorom.

Domaće životinje koje se najviše uzgajaju na našim područjima su: krava, konj, svinja, koza, kokoška, patka, ...