Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

prazna slika

Svi na sneg

Svi na sneg

Zovite tate,
zovite mame,
sanke u ruke,
skije na rame!

Zovite tetke,
stričeve, strine,
trk, na sneg brzo,
svi u planine!

Zovite bake,
zovite deke,
na zamrznute
krenite reke!

Zovite prije,
komšije, rođe,
na sneg u polje
nek' svako pođe!

Zovite decu,
drugova trista,
lepše od snega
smeh nek' vam blista!


Laza Lazić

PRETHODNA PESMICA  SLEDEĆA PESMICA
a

O piscu: Laza Lazić


Laza Lazić je rođen je 23. juna 1929. godine u Somboru. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a takođe i gimnaziju. Kao petnaestogodišnjak učestvovao je u NOB-u, u ratu, odlikovan je ratnom medaljom. Studirao je filosofiju i jugoslovenske jezike i književnost u Beogradu.

Već u gimnaziji počeo je aktivno da se bavi književnošću, objavljujući radove u srednjoškolskim listovima. Sarađivao je sa velikim časopisima, "Književnost", "Književne novine", "Nova misao", kao i omladinskim listovima.

U "Politici za decu" objavio je Lazić na desetine pesama za decu. Takođe u "Zmaju" i skoro svim listovima i časopisima za decu u zemlji. Radovi Laze Lazića bili su uvršteni u više knjiga, zbornika, zvanične školske lektire.