Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

prazna slika

Uciteljica

Uciteljica

Kada nas vidi raširi ruke,
odagna brige, nevolje, muke...

Pogledom jednim probudi maj,
vrati nam osmeh i oku sjaj.

Ona je naša podrška, hrabrost
i među nama uvek je most.

Ona je neko veoma važan.
Ona je stub, temelj snažan.

Sa velikim U se ne piše,
ali je sve i mnogo više.

Ona nam nudi zagrljaj, rame,
kada nam nema tate i mame.

Ona je vila! Pretvara brige,
u zlatna slova iz školske knjige.


Mirjana Baltezarević


PRETHODNA PESMICA  SLEDEĆA PESMICA
a