Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

prazna slika

Kupanje

Kupanje

Ala je divota,
kad se ko okupa!
Što se ne bi kupali,
voda nije skupa!

Moramo se kupati,
prljavštinu stresti!
Nečistoća privlači
rđu i bolesti.

Zato je majka spremila
Vodu, - ali mlaku,
Zato je okupala
Svoga malog Laku.

A sad veli: - Cicu mi
Puštati ne smete,
Jer će mislit da je sir,
Poješće mi dete.

Kucovu je slobodno,
Nek se zaigrava,
On će Laku čuvati
Kad legne da spava.

A stariji, Andreja,
On se većem svukao,
Što ga već ne kupaju,
Čisto bi se tuko.

Čekaj, čekaj, Andreja,
Dok obrišu Laku,
Ti ćeš onda dobiti
Drugu vodu mlaku.

Laka će se u kolevci
Topiti u slasti,
A šta bude snevao
Neće nikom kaz'ti.


Jovan Jovanović Zmaj


PRETHODNA PESMICA  SLEDEĆA PESMICA
a

O piscu: Jovan Jovanović Zmaj

Jovan Jovanovic Zmaj

Jovan Jovanović Zmaj rođen je 24. novembra 1833. godine u Novom Sadu, u jednoj od uglednih građanskih porodica. Osnovnu školu je završio u Novom Sadu, a gimnaziju je pohađao u Novom Sadu, Halašu i Požunu. Posle završene gimnazije upisao je studije prava u Pešti, Pragu i Beču.

Godine 1870. Zmaj je završio studije medicine i do kraja života radio je kao lekar i pesnik.

Zmaj se u književnosti javio prvi put pesmom "Proletnje jutro", ispevanom 1849. a štampanom posle u Letopisu Matice Srpske. Bio je prvi srpski pesnik koji je pisao dečije pesme. Prvu svoju pesmu za decu, o Gaši, objavio je 1858. godine.

Uređivao je mnoge književne, satirične i dečije listove, između ostalih i list Zmaj, po kom je kasnije i dobio nadimak. Njegov najpoznatiji časopis je bio Neven, koji se do danas preštampava i čita. Pokrenuo je književni list "Javor" i satirični list "Komarac".

Dve najbolje zbirke njegovih pesama su Đulići i Đulići uveoci. Veliki broj njegovih šaljivih i dečijih pesama, štampanih po raznim listovima i časopisima, izašle su u dva izdanja celokupnih dela: Pevanija i Druga pevanija.

U najpoznatije Zmajeve dečije pesme na kojima su mnoge generacije odrasle, ubrajaju se: Pačija škola, Materina maza, Konjanik, Deda i unuk, Žaba čita novine, Pesma o Maksimu,... Njemu u čast održavaju se Zmajeve dečije igre i dodeljuje Zmajeva nagrada.