Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

prazna slika

Bubamara

Bubamara

Bila jedna bubamara,
sva šarena kao šara,
kao šara sva šarena,
a malena, a malena —
niti manja niti veća:
kao sreća.

Doletela mi iz cveća.

Jednom mi je na dlan stala,
kao da je s neba pala,
baš ta mala bubamara,
sva šarena kao šara,
kao šara sva šarena,
a malena, a malena —
niti manja niti veća:
kao sreća.

Doletela mi iz cveća.

I po mome dlanu šeta,
kao preko bela sveta,
sva zaneta, sva zaneta,
baš ta mala bubamara,
sva šarena kao šara,
kao šara sva šarena,
a malena, a malena —
niti manja niti veća: kao sreća.

Doletela mi iz cveća.


Okrećem se prema cveću,
da u cveću nađem sreću,
tamo živi bubamara,
sva šarena kao šara,
kao šara sva šarena,
a malena, a malena —
niti manja niti veća:
kao sreća.

Sva od cveća.

PRETHODNA PESMICA  SLEDEĆA PESMICA
a

O piscu: Velimir Milošević

Velimir Milosevic

Velimir Milošević je rođen 1937 u Peći na Kosovu. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, nižu gimnaziju u Istoku, a gimnaziju i jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Književnim radom počeo je da se bavi 1957. godine, kada je objavio prvu pesmu.

Neke od njegovih zbirki poezije za decu su "Zvjezdarnica", "Berači rose", "Krilata cvjećarnica", "Veliko sanjarenje", "Zaljubljena čitanka", "Domovina", "Nacrtaj mi kuću, tata", "U svijetu pravde dječje" i druge.