Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Učimo suprotnosti


  • Puno - Prazno - Puno

    Puno

  • Puno - Prazno - Prazno

    PraznoPRETHODNA LEKCIJA  SLEDEĆA LEKCIJA
Puno - Prazno

Ovde ćete naučiti razliku između punog i praznog.
U jednom kovčegu su novčići, pa za njega kažemo da je pun blaga. U drugom nema ničega, pa za njega kažemo da je potpuno prazan. Naučili smo: suprotno od PUNO je PRAZNO.