Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

Gladni miš

Uputstvo: klikni u pravcu u kom treba da ide miš i odvedi ga do hrane. On treba da stigne do sira pre nego što vreme istekne.

"Gladni miš"- Miš je gladan. Pomozi mu tako što ćeš mu pokazati put do sira.