Postavljeno pismo sajta je Ćirilica Postavljeno pismo sajta je Latinica

DELOVI TELA

NAPRED


Delovi tela Usta Vrat Nos ObrvaL ObrvaD OkoL OkoD UvoL UvoD Kosa Glava Stomak SakaL SakaD StopaloD StopaloL KolenoD KolenoL Noge RukaL RukaD

POZADI


Delovi tela Potiljak Rame LakatL LakatD Ledja Peta Noge Kosa

Čovek je živo biće koje se bitno razlikuje od svih drugih bića jer ima razum.

Telo čoveka se sastoji od glave, udova (ruke i noge) i trupa. Oni se sastoje od organa i različitih tkiva. Dopunjuju se čineći ljudski organizam. Kosti i mišići mu omogućavaju kretanje.
Glavni deo čovekovog kostura čini kičma, koja povezuje kosti udova, glave i trupa.


Ljudi se međusobno razlikuju po fizičkom izgledu i karakternim osobinama.

Hajde da učimo kroz igru!